Balambér óvoda

Két csoportban, a gyermekek életkorának és egyéni szükségleteinek figyelembe vételével folyik a nevelés. Intézményünk 2019. október 01. óta OM azonosítóval rendelkező akkreditált, 2 csoportos óvoda.
Mindkét csoportunk vegyes életkorú, KÉTNYELVŰ ANGOL-MAGYAR nevelési nyelvű, kis létszámú csoport.

3 éves kortól egészen az iskola kapujáig kísérjük a gyerekeket. Nagy hangsúlyt fektetünk az iskola előkészítésre. Kiemelt szerepe van programunkban az irodalmi, anyanyelvi nevelésnek, ÉLMÉNYPEDAGÓGIA módszernek, és a környezettudatos szemlélet hangsúlyozásának.

A mindennapos angolt beillesztjük a napirendünkbe, hetente úszni megyünk, biblia-iskolát és Zeneovit tartunk, és óvodai időn túli foglakozásokat szervezünk délutánonként (ovis torna, angol, dráma, gerinctorna).

Játékos foglalkozásokat tartunk angol nyelven is, olyan formában, mely fejlettségi szintjüknek megfelel, és nem zavarja meg őket a magyar anyanyelv helyes elsajátításában. A mindennapos angol keretein belül ismertetjük meg őket újabb és újabb témákkal, területekkel.

A kis létszámú csoportok teszik lehetővé, hogy differenciált, egyéni szükségleteket alapul vevő pedagógiai programunkat meg tudjuk valósítani. Minden esetben igyekszünk a családok nevelési elveivel összhangban, azt kiegészítve végezni tevékenységüket.

Jelentkezés és felvétel a nevelési év közben folyamatos a szabad helyek függvényében.

Találkozzunk!

Bölcsőde: 2049 Diósd, Pillangó u. 3/b.
Óvoda: 2049 Diósd, Homokbánya u. 102.